Kursoversikt
Kursoversikt: Hvordan man løser konflikter

Det ser ut til at folk ofte har vanskeligheter med å komme overens. Familier krangler, naboer sloss, land avfyrer våpen mot hverandre. Er det slik det må være?

Antropologer, sosiologer, psykologer og andre sier at det er slik.

Etter å ha observert en lang historie med menneskets kranglevorne atferd, hevder de at mennesket har dyriske instinkter, eller at menneskets egentlige natur er antisosial og voldelig.

Sannheten er at mennesket er fredelig; men det kan individuelt eller kollektivt bli drevet til hat og vold.

L. Ron Hubbard avdekket en grunnleggende naturlov i menneskelige forhold da han undersøkte årsakene til vold. Denne forklarer hvorfor konflikter mellom mennesker ofte er så vanskelige å bøte på. Og han tilveiebrakte et enormt verdifullt verktøy, som setter en i stand til å løse enhver konflikt, det være seg mellom naboer, medarbeidere eller til og med land.

På dette kurset og det tilhørende heftet vil du oppdage hvordan du kan hjelpe andre med å løse sine vanskeligheter og gjenopprette fredelige forhold. Fred og harmoni mellom mennesker kan bli mer enn bare en drøm. Bred anvendelse av denne loven vil gjøre det til en realitet.

Start nå >>
Kursdetaljer

Letthet i studiet

Dette kurset er et trinn-for-trinn forløp med en sekvens av lese-oppgaver, essayer og praktiske øvelser.

Før du begynner kan du opprette din egen personlige konto på Frivillige presters hjemmeside. Når du er logget inn vil online-programmet guide deg gjennom hvert trinn av kurset til full fullføring, med alle kursmaterialer gitt fra de Frivillige prestenes hjemmeside.

Kurslengde

6 til 7 timer. Du kan likevel ta kurset i ditt eget tempo. Med andre ord gjøres det ikke på tid. Kurset er vår service til deg, gratis.

Materialer

Hefte: Hvordan løse konflikter

eller Scientology Håndboken

Dine kursmaterialer er også en del av online kurset. Med andre ord, når du er logget på kan du lese materialene fra online kursprogrammet mens du utfører hvert trinn. Vi vil dog anbefale at du laster ned heftet gratis eller kjøper det så du kan lese gjennom det, og vise til det når du ikke er logget inn på kursprogrammet.

Overvåking

Gjennom kursforløpet ditt vil du motta veiledning fra din personlige online kurssupervisor, som vil hjelpe med å sikre at du forstår og oppnår det maksimale utbyttet av kursmaterialene. Sluttresultatet er at du er fullt ut i stand til å anvende opplysningene heri. Hvis du har ytterligere spørsmål så kontakt oss her.

Bedømmelse

Hver oppgave du sender inn vil bli bedømt av din kurssupervisor. I tilfellet av at noen av dine oppgaver skal rettes, vil din kurssupervisor sende dem tilbake til deg med veiledning om hva som skal gjennomgås og rettes.

Kursfullføring

Etter avslutningen av vil du motta et hardcopy sertifikat i posten.

Hjelp

Tjenesteytelser fra våre online-kurs er alltid til rådighet for deg. Hvis du på noe tidspunkt har bruk for hjelp med dine kursoppgaver så nøl ikke med å kontakte din online kurssupervisor, som du kan få fatt i ved å bruke knappen ’Trenger hjelp? ’ knappen i ditt online kursprogram.Start nå >>
Suksess historier

«Mine foreldre har vært gift i de siste 35 årene. I løpet av den perioden fikk de fire barn, en gutt og tre piker. Som den førstefødte har jeg sett dem ha store ekteskapelige problemer, inkludert uløste konflikter, som gjorde min mor absolutt bestemt på å avbryte ekteskapet.

Etter å ha tatt kurset Hvordan man løser konflikter besluttet jeg å anvende det jeg hadde lært, for å løse denne konflikten mellom dem som har stått på i lang tid. Jeg brukte loven om den tredje parten og det lykkes å finne den skjulte personen som forårsaket konflikten. Hun var en eldre kvinne, som min far hadde en affære med før han giftet seg med min mor. Hun har siden den gang skapt falske rapporter – at min mor har en lengerevarende affære med en ung mann hun kjenner.

Siden da har jeg løst disse konfliktene, og mine foreldre er nå i stand til å bli enige om spørsmål som de ofte kranglet om før. Nå smiler vi da vi alle kan sitte behagelig i stuen med begge foreldrene mine til stede – en situasjon som simpelthen ikke var mulig før. Dette var det mest utrolig fenomenet jeg noen sinne har sett. Denne teknologien fungerte mirakuløst!» – R.K.N.


«De fleste mennesker er fredelige og foretrekker å unngå konflikter. Jeg er en av dem. Men kurset Hvordan man løser konflikter illustrerer hvordan mennesker kan drives inn i konflikter av den tredje parten som sprer falske rapporter eller oppfattelser og på den måten skaper konflikter mellom andre mennesker.

Dette kurset har gitt meg mange ferdigheter om hvordan man unngår å bli manipulert av andre, hvordan man kan finne ut hvem disse andre manipulerende personene er, hvordan man kan løse konflikter som allerede eksisterer, og hvordan man fredelig kan håndtere de manipulerende partene for å sikre seg at de ikke skaper ytterligere disharmoni, kaos eller konflikter i livet mitt eller på jobben.

Ved å anvende disse ferdighetene på min egen arbeidsplass, var jeg i stand til å håndtere en medarbeider som ødela for oss andre, ved sette andre medarbeidere opp mot hverandre. Dette forårsaket tap av produktivitet, ødelagte forhold og utrolig mye stress og disharmoni i avdelingen min. Men ved å anvende de ferdighetene jeg hadde lært av Hubbard, var jeg i stand til å håndtere situasjonen helt magisk, og en fredfylt og harmonisk stemning spredte seg i avdelingen min. Denne anvendelige teknologien er virkelig fantastisk.» – S.R.

Start nå >>
Hvorfor gjøre dette kurset?

Stridigheter?

Er det noen som engang var en nær venn som ikke lenger snakker til deg? Har du familie eller venner som konstant krangler? Er dine kollegaer på kant med hverandre?

Konflikter er så vanlige i verden i dag at de fleste mennesker tar for gitt at det er den måten livet skal være på. Men det er ikke naturlig for to naboer alltid å krangle eller for mann og kone hele tiden å være oppe i toppene på hverandre. Og det er ikke naturlig at konflikter fortsatt syder mellom land, for så å eksplodere i en åpen krig.

Det er en grunnleggende og naturlig lov om menneskelige forhold som forklarer hvorfor konflikter mellom mennesker ofte er så vanskelige å avhjelpe – fra familiekrangler til internasjonal rivalisering. Her er det verktøyet du kan bruke til å finne kilden til enhver konflikt og løse den.

På gratiskurset online Hvordan man løser konflikter, finn ut:

  • Hva som virkelig ga næring til historiens største konflikter
  • Hvordan konflikter holdes i gang
  • Hvordan man kan oppdage en kilde til konflikter i sitt eget liv
Start nå >>