NYHETER

SCIENTOLOGYS KATASTROFEBEREDSKAPSTEAM HJELPER QUITO MED Å GRAVE SEG UT ETTER ØDELEGGENDE JORDSKRED

Scientologys katastrofeberedskapsteam hjelper Quito med å grave seg ut etter ødeleggende jordskred

Scientology Frivillige Hjelpere fra Ecuador samarbeider med redningsarbeidere og opprydningsmannskaper for å hjelpe byen med å komme seg.

Finn ut mer »


Hvem er de

frivillige Scientology-prestene?

Det frivillige prest-programmet ble startet for mer enn 30 år siden på oppfordring fra Scientologys Grunnlegger L. Ron Hubbard.

I det han merket seg en enorm nedgang i nivået av etikk og moral i samfunnet, og en påfølgende økning i stoffmisbruk og kriminalitet, skrev L. Ron Hubbard: «Hvis man ikke kan like dette samfunns kriminalitet, grusomhet, urettferdighet og vold, kan man gjøre noe vet det». Finn ut mer >>


Frivillige Scientologyprester

GRATIS KURS ONLINE

Scientology tilbyr praktiske løsninger til å hjelpe deg med å forbedre forholdene i livet ditt, og livene til dem omkring deg. Alle de praktiske teknikkene som anvendes av frivillige hjelpere, er hentet fra kapitlene i Scientology-håndboken. Sammenlagt gir disse kapitlene alle de verktøyene du trenger til å kunne konfrontere og løse stort sett enhver livssituasjon: Fra løsningen av ekteskapelige problemer til å redde en venn fra stoff og til å lede en virksomhet til største mulige suksess.Finn ut mer >>


SEMINAR FORESPØRSEL

Menneskene i samfunn ditt møter virkelige situasjoner i dagliglivet sitt – blant dem er analfabetisme, stoffmisbruk, ødelagte ekteskap og uærlighet. Uten løsninger på disse problemene, er samfunnsledernes arbeid mindre effektivt enn det kunne være og burde være. Men det finnes løsninger, virkelige løsninger som virker, og de er umiddelbart tilgjengelige fra Scientologys frivillige prester.

Finn ut mer »


RELIGIØS INNFLYTELSE PÅ SAMFUNNET AV L. RON HUBBARD

I 1973 utførte grunnleggeren av Dianetics og Scientology, L. Ron Hubbard et sosiologisk forskningsprosjekt i New York og han fant et samfunn som på dramatisk vis hadde blitt verre enn den byen han husket fra tidligere. Ut fra denne undersøkelsen forutsa han nøyaktig hvor samfunnet var på vei: utbredt umoral, vold som sport og til slutt politikk gjennom terrorisme.

Folk trengte hjelp til å bli i stand til å leve et ordentlig liv og skape en fremtid. For å imøtekomme dette behovet skisserte L. Ron Hubbard planene for en grasrotbevegelse som igjen ville innprente disse verdiene i samfunnet og dermed stoppe tilbakegangen: Frivillige prester-programmet.

Finn ut mer »