Hvorfor gjøre dette kurset?

Stridigheter?

Er det noen som engang var en nær venn som ikke lenger snakker til deg? Har du familie eller venner som konstant krangler? Er dine kollegaer på kant med hverandre?

Konflikter er så vanlige i verden i dag at de fleste mennesker tar for gitt at det er den måten livet skal være på. Men det er ikke naturlig for to naboer alltid å krangle eller for mann og kone hele tiden å være oppe i toppene på hverandre. Og det er ikke naturlig at konflikter fortsatt syder mellom land, for så å eksplodere i en åpen krig.

Det er en grunnleggende og naturlig lov om menneskelige forhold som forklarer hvorfor konflikter mellom mennesker ofte er så vanskelige å avhjelpe – fra familiekrangler til internasjonal rivalisering. Her er det verktøyet du kan bruke til å finne kilden til enhver konflikt og løse den.

På gratiskurset online Hvordan man løser konflikter, finn ut:

  • Hva som virkelig ga næring til historiens største konflikter
  • Hvordan konflikter holdes i gang
  • Hvordan man kan oppdage en kilde til konflikter i sitt eget liv
Start nå >>