SCIENTOLOGY FRIVILLIG PREST GIR NYTT HÅP TIL KENYANSKE INNSATTE

Frivillig prest Daniel Okello demonstrerer en Scientology assist til kenyanske innsatte i fengsler og bestyrker dem med teknologien til å hjelpe hverandre.

Et fengsel i Siaya i Kenya investerer i fremtiden til innsatte ved å styrke dem med Frivillig prest-verktøyene og programmet.

Staben i Siaya Government of Kenya-fengselet sverger til Frivillig prest-programmet for den bemerkelsesverdige forandringen de har sett i de innsatte.

Det begynte for over et år siden da Scientology frivillig prest (VM) Daniel Okello holdt sitt første seminar for 200 innsatte. Okello dekket to kapitler – «Ærlighet og integritet» og «Hvordan løse konflikter» – fra Scientology Håndboken, læreboken for programmet basert på arbeidene til Scientologys Grunnlegger L. Ron Hubbard. «Til å begynne med så fangene deprimerte ut», sier Okello. Så la han merke til at de smilte og lo etter hvert som de lærte om moralkodekser og så hvordan forbrytelsene deres hadde påvirket livene deres. Fengselssjefen bad Okello om å komme tilbake for å trene fengselsbetjentene og levere til 300 flere innsatte. Snart etablerte fengselsbetjentene deres egen VM-gruppe. De trente på kurs fra de 19 kapitlene i Scientology Håndboken og begynte å hjelpe de innsatte med materialene de hadde lært. Dette inkluderte å behandle dem med verdighet og oppgradere fengselsomgivelsene med opprydninger.

Siaya-fengselet holdt en Åpen dag da betjenter besøkte og de innsatte kunne samhandle fritt med dem og familiemedlemmer. Fengselssjefen henvendte seg til Siayas fylkeskommissær, høyesterettsdommere, politisjefer og andre høytstående embetsmenn og introduserte dem til VM-programmet. Han beskrev rollen til de Frivillige prestene, partnerskapet mellom programmet og fengselet og resultatene som hadde blitt oppnådd. Fengselssjefen tilskrev forandringen i fengselet til VM-treningen for betjenter og innsatte. Høyesterettens dommerfullmektig bekreftet hans påstander og sa at det i de siste tre månedene ikke hadde vært et eneste tilfelle av at noen som var løslatt fra fengselet ble arrestert igjen.

Fengselsbetjentene fortsetter å gi personlig hjelp til innsatte basert på ferdighetene de har lært. I et nylig seminar demonstrerte betjentene for de innsatte hvordan man kan hjelpe hverandre ved å gi Scientology assister – teknikker utviklet av L. Ron Hubbard for raskere helbredelse ved å behandle de åndelige faktorene i stress og traumer. De leverte til 12 skadede innsatte og alle 12 opplevde lettelse. Okello møtte med lederne for Siaya-VM-gruppen som nå har besluttet å holde månedlige møter i fengselet hvor de vil gi assister og fortsette å bruke VM-teknologi for å veilede innsatte.I kjølvannet av syklonen Idai fjerner Frivillige prester veltede trær i Mosambik.

GÅR TIL HANDLING
Bli med på vårt katastroferespons-team

En hvilken som helst dag i året kan være «katastrofesesong» et eller annet sted i verden. Enten det er orkaner på østkysten av USA, skogbranner i California, tsunamier i Indonesia eller jordskjelv i Nepal, finnes det mennesker som lider akkurat nå og trenger din hjelp.

Scientologys Grunnlegger L. Ron Hubbard beskrev programmet slik: «En Frivillig prest lukker ikke øynene for smerte, ondskap eller tilværelsens urettferdigheter. Tvert imot er han trent til å håndtere disse tingene og hjelpe andre til å oppnå befrielse fra dem og ny personlig styrke i tillegg.»

Vi inviterer deg til å tilslutte deg som frivillig sammen med oss og rykke ut ved katastrofer i alle deler av verden. Det finnes ikke noe mer givende enn å hjelpe andre.

Treningen er enkel, online og gratis. Du behøver ikke å være Scientologist for å bli med på innsatsen – du behøver bare å ha et ønske om å hjelpe. Kontakt oss på disasterresponse@volunteerministers.org for ytterligere detaljer om hvordan du kan gjøre treningen og delta i denne livsviktige globale bevegelsen.HJELP MED Å GJENOPPRETTE HÅP

HJELP MED Å GJENOPPRETTE HÅP

Frivillige prester over hele kloden er tilgjengelige døgnet rundt for å komme til unnsetning ved enhver katastrofe. Ditt bidrag vil finansiere reiser for frivillige så vel som mat, vann, telt og medisinske forsyninger for katastrofeofre.