HJELPER FAMILIER MED Å HAMLE OPP MED ØDELEGGELSENE ETTER ORKANEN MICHAEL

VM-er mottar og deler ut forsyninger til evakuerte (ovenfor), samler sandsekker for å hindre oversvømmelser (øverst til høyre) og hugger opp veltede trær – alt i respons til orkanen Michael.

Frivillige prester var umiddelbart til stede og hjalp familier med å komme seg etter at Mexico Beach i Florida nesten ble ødelagt av orkanen Michael.

Mexico Beach var et idyllisk feriested på Florida Panhandle kjent for dens småbygjestfrihet, fiske og hvite sandstrender. Så blåste orkanen Michael gjennom kystsamfunnet og ødela praktisk talt alt i dens ferd.

VM-er gav støtte til utrykningspersonell under søk- og redningsarbeidsfasen og forble deretter i byen og hjalp familiene. Mange av dem bodde i sine stormskadde hjem uten vann eller elektrisitet.

«Vi pakket inn et hus i presenninger», sa en VM. «Den eldre damen som bor der mistet hele taket da det ble blåst av i stormen. Hun har ingen andre steder å gå for øyeblikket.»

VM-er gikk gjennom byen med motorsager og saget opp styrtede trær. Andre satt opp et distribusjonssenter hvor de delte ut vann, hygienepakker og spedbarnsforsyninger.

«Jeg vil gjerne uttrykke min dypeste takknemlighet til dere og deres organisasjon for innsatsen etter ødeleggelsene fra orkanen Michael.»

Mens de fysiske skadene var ødeleggende, var orkanens emosjonelle påvirkning ikke mindre intens. «En kvinne stod utenfor huset sitt og gråt», sa en VM. «Hun bor alene – og har bodd der hele sitt liv. Alle vinduene var knust, det er kokende varmt utenfor og det finnes ikke vann eller strøm. Og hun har ingen familie.» VM-en gav henne en lokaliseringsassist. «Ved slutten av assisten sluttet hun å gråte og sa at hun følte seg ok nå.» Kvinnen innså at hun kunne ta et skritt tilbake og se på situasjonen – hun hadde kanskje mistet vinduene sine, men hun hadde i det minste hjemmet sitt.

I den nærliggende byen Callaway renset VM-er opp den lokale kirkegården og flere lokale parker, inkludert Veterans Park, et av stedene byen er mest stolt av. Ordføreren i Callaway la merke til dette og skrev en offisiell takk til VM-ene: «Jeg vil gjerne uttrykke min dypeste takknemlighet til dere og deres organisasjon for innsatsen etter ødeleggelsene orkanen Michael forårsaket i vårt samfunn. Mens vi begynner vår lange reise til bedring vil vi alltid huske vennligheten til andre som kom og hjalp oss i denne store nødens tid.»FAKTA

GLOBALT FRIVILLIG ARBEID
Veldedighet finansierer mange programmer, og frivillige er mer aktive enn noensinne.

31 %

AV GIVERE

verden over gir til NGO-er, frivillige og veldedige organisasjoner utenfor deres eget land

77

MILLIONER MENNESKER

i USA gir sin tid, evner og energi til å hjelpe andre hvert år

42 %

AV GIVERE

verden over gir i respons til naturkatastrofer

FØRSTE

PRIORITET

til veldedige stiftelser globalt er utdannelse

77 %

AV FOLK

tror at alle kan gjøre en forskjell ved å støtte sakerHJELP MED Å GJENOPPRETTE HÅP

HJELP MED Å GJENOPPRETTE HÅP

Frivillige prester over hele kloden er tilgjengelige døgnet rundt for å komme til unnsetning ved enhver katastrofe. Ditt bidrag vil finansiere reiser for frivillige så vel som mat, vann, telt og medisinske forsyninger for katastrofeofre.