STRÅLENDE VARDER I STORMEN, BARN LÆRER Å HJELPE ANDRE

Barn i Indonesia lærer hvordan man gir Scientology assister til hverandre – og finner ro og lykke – i kjølvannet av katastrofer.

Da en rekke jordskjelv rammet Indonesia brakte Frivillige prester hardt tiltrengt hjelp til de unge for å lindre traumer.

Øya Lombok i Indonesia ble terrorisert av en rekke jordskjelv og hundrevis av etterskjelv over en periode på flere uker, noe som resulterte i mer enn 500 døde og over 42 000 hus og 450 skoler skadet eller ødelagt.

Etter hvert som folk lapper livene sine sammen igjen, tar Frivillige prester hånd om deres umiddelbare fysiske behov ved å dele ut mat, vann og klær. Det ble snart klart at overlevende led mest av følelsesmessige traumer. Noen var ute av stand til å sove i ukevis mens de forutså det neste jordskjelvet, og undervisningen på øya hadde stoppet fordi barn og lærere var redde for å vende tilbake til skolen.

Den indonesiske VM-lederen Abdi Surbakti innså at det hans folk trengte var «traume-lettelse» – Scientology assister for å lindre angst og nervøsitet. Men han trengte en strategi for å nå befolkningen: «Ved å nå skoleelever og trene dem kan vi få elevene som er trente til å opplære mødrene sine. Så kan mødrene hjelpe fedrene.»

Surbakti kontaktet en første skole og satte opp en workshop for 250 elever. Siden klasserommene var utrygge, samlet VM-teamet dem i gangene og lærte dem å gjøre Scientology assister. Resultatene var øyeblikkelige og mirakuløse: elevenes vedvarende frykt og apati ble forvandlet til smil og livlig aktivitet. Da han så endringen bemerket rektoren: «Dette er viktig for å hjelpe elevene med deres trauma etter jordskjelvet. Ved å lære dette håper jeg at jeg kan redusere frykten – ikke bare for elever, men vi lærere er også traumatiserte, så vi trenger definitivt dette.»

Prøve-workshopen var en suksess. VM-ene begynte systematisk å besøke skoler, fra grunnskoler til ungdomsskoler, og leverte Scientology traume-lettelse-workshoper.

Så, 1600 kilometer unna ble kystbyen Palu på Sulawesi rammet av et jordskjelv på styrke 7,5, hvilket utløste en tsunami i dets kjølvann og drepte anslagsvis 4340. Surbakti overlot skole-workshopene i Lombok til et lokalt team han hadde trent og fløy til Palu. Der var scenen den samme. En VM sa: «Noen av skolene i Palu er fremdeles ikke aktive på grunn av de seneste jordskjelvene og de husker fortsatt en av skolene som ble oppslukt av søle under jordskjelvet.»

VM-teamet gjentok mønsteret fra Lombok og satte umiddelbart opp traume-lettelse-workshoper på skolene. Resultatene var like mirakuløse. En VM bemerket: «Elevene føler seg muntrere etter å ha blitt gitt assister. De føler seg som født på ny. Likeledes, når lærere gir assister til sine barn hjemme, elsker barna assistene og vil ha mer.»

«Ved å lære dette håper jeg at jeg kan redusere frykten – ikke bare for elever, men vi lærere er også traumatiserte, så vi trenger definitivt dette.»

Rektoren på videregående skole nr. 3 i Palu sa: «Hele denne tiden har ingen kommet til denne skolen med denne typen program. Dette er noe vi har ventet på så elevene våre kan komme tilbake til live igjen.»

I Palu trente og utnevnte VM-ene også 14 rektorer og lærere som ledere til å ta hånd om hele samfunnet deres – utover deres umiddelbare elever – til å fortsette assist-treningen og leveringen når VM-ene reiste derfra.

Alt i alt, og helt i tillegg til alle andre former for hjelp VM-ene brakte til 84 360 liv i Lombok og Palu, resulterte aktivitetene deres i 21 237 livsgjenopprettende assister levert og 8815 nye mennesker opplært til å fortsette helbredelsesteknologien.HJELP MED Å GJENOPPRETTE HÅP

HJELP MED Å GJENOPPRETTE HÅP

Frivillige prester over hele kloden er tilgjengelige døgnet rundt for å komme til unnsetning ved enhver katastrofe. Ditt bidrag vil finansiere reiser for frivillige så vel som mat, vann, telt og medisinske forsyninger for katastrofeofre.