Scientologys frivillige prester etablerer hovedkvarter for Haiti

Scientology Frivillige prester Pablo og Jean-Paul leser en beskjed fra det internasjonale hovedkvarter for de Frivillige prestene.
Pétionville, Haiti – Church of Scientology Internationals Frivillige prester åpnet et nytt hovedkvarter lørdag for å yte enda mer hjelp til befolkningen i Haiti med gjenopbyggingen av landet deres.  Det nye hovedkvarteret ligger rett øst for Port-au-Prince og det vil gjøre igangsettelsen og koordineringen av aktivitetene enklere, samt fungere som midlertidig bolig for de frivillige som ikke kommer fra selve Haiti.

Jordskjelvet på 7.0 som traff rett vest for hovedstaden Port-au-Prince den 12. januar, drepte estimert 200 000, mennesker, såret 300 000 og etterlot en million hjemløse.  Den 17. januar hadde scientologer organisert hjelpen så 130 leger, sykepleiere, medisinske nødhjelpseksperter og Frivillige prester ankom til Haiti.  De arbeidet sammen med FNs og den amerikanske hærens personale på landets største flyplass, hvor deres funksjoner inkluderte organisering og fordeling av personale og forsyninger.  Men kort etter bemannet de frivillige sykehustelt, forsyningslinjer, samt lete- og redningsteam.

Scientologys frivillige prester arbeidet ut fra mottoet sitt «Det KAN gjøres noe med det», og de konsentrerte seg om å bringe orden i det umiddelbare kaoset i katastrofeområdet og å avhjelpe traumer ved hjelp av Scientology-assister, «åndelig førstehjelp», som gjør den fysiske og følelsesmessige bedringen raskere.  I tråd med mottoet sitt hadde de Frivillige prestene som var kommet til Haiti dessuten et utall av personlige kompetanser som de brukte i dette katastrofeområdet, som en som var utdannet jordmor og hjalp til med en fødsel mindre enn et døgn etter hun ankom til Port-au-Prince, og ytterligere seks i løpet av den neste uken, og det var blant falleferdige bygninger, midt i etterskjelv og elektriske utfall.

Det nye 3-etasjes huset til de Frivillige prestene i Haiti sørger for sikker og effektiv levering av hjelp til den haitianske befolkning.
Scientologys frivillige prester har gitt katastrofehjelp over hele verden, i over 20 år.  300 mennesker fra 22 land besvarte oppfordringen til å delta i katastrofehjelpen i Haiti, og 3000 haitianere slo seg sammen med dem for å hjelpe dem i bestrebelsene deres.  Sammen har de brakt fysisk og åndelig lindring til et anslått antall på 360 000 haitianere.

Maria Reyher, internasjonal direktør for Frivillige prester, uttaler at det nye hovedsetet i Haiti gir et nytt nivå av stabilitet og servicepotensiale til deres nødhjelps- og gjenopbyggingsaktiviteter i Haiti.  «Tusenvis av Haitis befolkning ønsker å bli involvert i å forbedre situasjonen i landet sitt, og vi har fungerende verktøy til å hjelpe dem,» sier Reyher.  «De står ovenfor mange rudimentære og komplekse problemer, og vårt nye hovedkvarter er et stabilt sted hvorfra det blir mulig å hjelpe dem på en enda større skala.»