Scientologys frivillige prester avgir løfte om å hjelpe med å fortsette gjenopbyggelsen
av Haiti, på landets flaggdag

Scientology Frivillige prester fra Haiti og andre land marsjerer fra Port-au-Prince forstaden Carrefour til byen Leogane for å feire «Flag Day», en nasjonal helligdag til minne om Haitis uavhengighet fra den franske undertrykkelsen og slaveri i 1803.
Den 18. mai i år fikk flaggdagen i Haiti en ny betydning da haitianere og venner fra hele verden bekreftet deres tilsagn om å gjenoppbygge landet etter jordskjelvet i januar, 2010.

I denne ånden sluttet 100 haitiske Scientologys frivillige prester seg til snesevis av Frivillige prester fra utlandet og tok den timelange marsjen fra Port-au-Princes forstad Carrefour til byen Leogane, tirsdag den 18. mai hvor de viftet med Haitis flagg som bar dets motto «enhet og frihet», samt de klare gule bannerne som bekjentgjør «det kan gjøres noe med det» – mottoet for Scientologys frivillige prester.

I landsbyen Mariani i utkanten av Leogane sluttet Scientologys frivillige prester fra Canada, Russland, Ukraina, Mexico, Ungarn, Sverige, Schweiz, Danmark og USA seg til sine haitiske kollegaer i Haitis nasjonalsang, mens Max Beauvoir, Haitis viktigste voodoo-leder, heiste Haitis flagg på de Frivillige prestenes telt hvor frivillige tilbyr gratis undervisning og personlig hjelp.

Haitis flaggdag markerer den dagen i 1803 hvor innfødte ledere rev det hvite feltet ut av den franske trikoloren, som danner et symbol på enhet i deres ti år lange kamp mot den franske undertrykkelsen som holdt 500 000 slaver på øyen. Åtte måneder senere ble dette det offisielle flagget for den nye nasjonen i Haiti.

På tross av det haitianske folks lidenskap og besluttsomhet – som gjorde Haiti til den eneste nasjonen som ble dannet suksessfullt etter et slaveopprør – var Haiti det fattigste landet på den vestlige halvkulen, selv før jordskjelvet. Omkring 300 000 barn ble foreldreløse eller bor uten foreldre, og av 182 land rangerer Haiti som nr. 125 i leseferdighet og nr. 158 i bruttonasjonalprodukt.

Disse faktorene og en rekke andre sosiale situasjoner viser at det ikke kun var naturen som herjet Haiti i januar. Disse situasjonene er det Scientologys frivillige prester tar opp i sin trening. 

For eksempel er det ingen offisiell byggelov i Haiti, og byen Port-au-Prince var dømt til å kollapse. Anne Kiremidjian, professor i sivil- og miljøteknikk ved Stanford University, har beskrevet det slik: «Selv et jordskjelv av moderat størrelse ville ha fått disse bygningene til å velte. Dette jordskjelv var veldig sterkt, og de hadde absolutt ingen sjanse for å bli stående.»

Mens Scientologys frivillige prester fortsetter med å utføre hjelpearbeidet og byggeprosjekter i Haitis sykehus, klinikker, barnehjem og flyktningeleire, arbeider de også på lenger sikt med programmer til å håndtere de bakenforliggende sosiale problemene som brakte Haiti på randen av ødeleggelse, og sikre at landet kommer gjennom denne katastrofen som et sterkere samfunn, hvor folk har de mulighetene de fortjener.

Scientologys frivillige prester har åpnet 280 Frivillig preste-grupper i Haiti og trener myndighetskontorer, samfunns- og religiøse ledere, undervisere, studenter og speidere. Da det er så mange traumatiserte i Haiti, begynner treningen ofte med enten seminarer om «Løsninger til hjelp mot de farlige omgivelsene» eller «Assister ved sykdom og skader», som begge inneholder teknologi utviklet av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard for å hjelpe en person med å overvinne de traumatiske virkningene av en slik katastrofe. Workshops følger vanligvis deretter med de grunnleggende prinsippene for organisering, planlegging og kommunikasjonsferdigheter, som sikrer at befolkningen i Haiti har de værktøyene de trenger for å gjenoppbygge livene sine og fedrelandet.

Under utviklingen av Scientologys frivillige prester programmet i 1976, skrev L. Ron Hubbard: «Det er viktig å forstå at dårlige tilstander ikke bare skjer. Det kulturelle forfallet vi ser omkring oss er ingen tilfeldighet. Det ble forårsaket. Dersom man ikke forstår dette, vil man ikke være i stand til å forsvare seg eller kunne påvirke samfunnet effektivt.» Hvis du vil vite mer om kursene og seminarene, besøk de Frivillige Scientology-prestenes hjemmeside www.volunteerministers.org/train.