Scientology-støttet skip bringer mer enn 100 tonn med forsyninger til Haiti som nødhjelp

Scientology-sponset skip ankommer i Haiti med mer enn 100 tonn gods til hjelpearbeidet.
En «livbåt til Haiti» støttet av Scientology ankom i Port-au-Prince den 8. april med mer enn 100 tonn med sterkt nødvendige forsyninger, inkludert medisin, medisinsk utstyr, en ambulanse, mat, komfyrer og telt.

I de første ukene etter jordskjelvet sponset Scientology Kirken fem charterfly som brakte mer enn 440 leger, sykepleiere og ambulansepersonale, samt 280 Scientologys frivillige prester til øyen, og disse hjalp gjennom deres samlede innsats i de første to og en halv månedene, mer enn 200 000 mennesker.

Scientologys frivillige prester er i Haiti for å utføre det lange trekket, ikke bare for å gi katastrofehjelp, men de arbeider også sammen med lokale myndigheter, borgergrupper og lokale ledere som er fast bestemt på å forbedre alle haitianeres livskvalitet.

Scientologys frivillige prester arbeider i leire for internt fordrevne hvor de leverer mat, vann og andre forsyninger, trener folk i Scientology-assistteknikker utviklet av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, som hjelper den enkelte med å overvinne de følelsesmessige og åndelige aspektene av traumer og stress.

De Frivillige prestene etablerer også en base i Pétionville for å tilby gratis trening til enkeltpersoner og grupper, inkludert lærere, elever, grupper av nødhjelpsarbeidere og offentlige instanser. Denne treningen omhandler de grunnleggende sosiale problemene og ferdighetene for å skape varige forbedringer. Seminarene og kursene omfatter emner som kommunikasjonsevner, det grunnleggende i å organisere og studieteknologi. Hittil har de gitt seminarer og holdt undervisningstimer til over 8000 lokale.

For ytterligere informasjon besøk Scientologys frivillige prester Haiti Response Team på blog.volunteerministers.org.