Frivillig prest David Dempster prioriterer det å hjelpe mennesker

David Dempster i Kenya

David pleier pasienter i Port-au-Princes General Hospital i Haiti
David Dempster er en Scientology Frivillig prest som nylig vendte hjem fra Scientology Kirkens Haiti katastrofeberedskap. David driver en sosial hotline i Tampa Bay-området. Basert på sine omfattende erfaringer som Frivillig prest ble han bedt om å gjennomføre en rekke seminarer i Kenya, Afrika, i fjor. Her er hans historie:

«Jeg kommer fra Perth, en vakker gammel havneby på østkysten av Skottland. Jeg har vært i USA i tyve år. Det meste av den tiden jeg har vært i Los Angeles og i de siste fire årene i Clearwater, Florida.

«Jeg har det synspunktet at vi alle bør hjelpe hverandre. På en liten skala betyr det å hjelpe vennene dine og familien – og i større målestokk er det også å nå ut til folk i samfunnet og dem som har behov andre steder på jorden.

«Da jeg kom til Clearwater ble jeg oppmerksom på folk som hadde det hardt og trengte en hjelpende hånd og jeg begynte en gruppe kalt Tampa Bay Frivillige prest Hotline. Folk ringer inn for å få hjelp til ekteskap, karriere, studieproblemer og så videre. Vi hjelper dem ved hjelp av teknologien utviklet av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard.

For et par måneder siden, i slutten av august, fikk jeg en telefonoppringning hvor jeg ble spurt om jeg ville dra til Kenya for å levere Frivillige prest seminarer til forskjellige grupper. Jeg aksepterte ivrig. Som selvstendig computer-konsulent var jeg i stand til å ta fri fra jobben. Jeg leverte seminarer i kommunikative ferdigheter, grunnleggende prinsipper for organisasjonen, forebyggelse av stoffmisbruk og konfliktløsning. Jeg dekket Scientology-assister – prosedyrer som bidrar til å orientere den enkelte i omgivelsene, forbedre følelsesmessig tone og gjøre det mulig for en person å komme seg raskere fra ulykker, tap, traumer og sykdom.

Jeg vendte tilbake til Kenya kort etter og leverte mer omfattende Frivillige prest-trening til en gruppe av speiderledere fra Kenyas speiderforbund.

Så, i år reiste jeg til Haiti som en del av jordskjelvs katastrofehjelp misjonen.

Det var pasienter på sykehusene i Haiti som ikke reagerte på medisinsk behandling før de hadde fått Scientology-assister. Ved å behandle de åndelige og følelsesmessige aspektene av traumene begynte de å komme seg.

Min Frivillige prest-trening utgjorde en stor forskjell for min evne til å hjelpe menneskene der. Det er på grunn av den treningen og de Frivillige prestenes dyktighet at mottoet for programmet er: «Det kan gjøres noe med det.»