Scientology Frivillige prester kommet hjem fra Haiti sier det trengs mer hjelp

Scientology Frivillige prest David Dempster, en skotte som har bodd i Clearwater, Florida, de siste fire årene, var på det første Scientology-sponsede charterflyet til Haiti den 16. januar, som tok av fra JFK International Airport i New York.

Flyet transporterte mer enn 100 leger, sykepleiere og akutte medisinske teknikere til Haiti, og et team av Frivillige prester for å støtte dem i arbeidet deres. Fem ytterligere fly sponset av scientologer har sørget for transport av over 600 leger og støttepersonale på donerte fly fra New York, Los Angeles og Miami. Dempster, som leverte hardt trengt administrativt backup til leger på to Port-au-Prince sykehus, er tilbake i Florida nå, og reflekterer over sine opplevelser der.

David arbeider på General Hospital i Port-au-Prince, Haiti
Dempster ble først tilknyttet Port-au-Prince General Hospital. «På våre kjøreturer til sykehuset, var den fysiske ødeleggelsen vi så overveldende,» sa han. «En lokal beboer fortalte meg at de fleste bygningene er laget av betongblokker for å beskytte mot orkanskader, men dette tjente dem dårlig i jordskjelvet. Skadene ble ytterligere forverret av den alminnelige praksissen med å blande ekstra sand i betongen for å spare penger. På grunn av dette, smuldret veggene bare sammen i jordskjelvet.»

På General Hospital, leverte Dempster’s team administrativ backup til leger og sykepleiere på vakt. «Våre Frivillige prester organiserte innkommende medisinske forsyninger, hjalp med å berolige trengende pasienter, fordelte vann til pasienter, bar bårer, hjalp ved fødsler og bistod ved amputasjoner, som det var mange av,» sa han. «Vi hadde et team på fire eller fem Frivillige prester til å hjelpe den legen som kjørte intensivavdeling i løpet av dagen, og to Frivillige prester som tok nattevakten. Dette gjorde en enorm forskjell i kvaliteten av pasientbehandlingen.»

Dempster arbeidet også i University of Miamis sykehustelt. Medisinsk personale var ankommet Haiti, men uten administrativt personale til å støtte dem. Dette bandt leger, sykepleiere og EMTs til administrative og logistiske oppgaver, og skar drastisk ned på pasientbehandling. For å frigjøre legene og sykepleierne, overtok de Frivillige prestene myriader av administrative støttefunksjoner. Organisering av medisinske forsyninger var det første kritiske behovet. Donerte leveranser som hadde blitt avlevert usortert og umerket, dannet berg av kasser, og scenariet brukte dyrebare timer av legers og sykepleieres tid når de forsøkte å finne en bestemt medisin, en klemme eller en sprøyte. De Frivillige prestene angrep uordenen i forsyningsteltet, sorterte og stablet, organiserte og merket, og oppbygningen av en fordelingslinje for å få nødvendige artikler til det medisinske personalet raskt. Scientology Frivillige presters håndtering av forsyningsteltet gjorde det mulig for leger og sykepleiere å bruke tiden deres på å behandle pasienter, med mange reddede liv som et direkte resultat.

Et annet område med enormt behov var organisering og drift av mottagelsen – registrering av innkommende pasienter, gi dem ID armbånd, og notere deres synlige skader, så leger og sykepleiere raskere kunne vurdere og prioritere. Dempster ble satt i spissen for de Frivillige prestene i dette området, og erstattet en sykepleier som hadde gjort dette. «Hun var veldig lettet over å være i stand til å komme videre med egentlige sykepleie-oppgaver,» sa han, «mens vi Frivillige prester tok oss av de administrative og logistiske spørsmålene.» Tilbake i Florida, sier Dempster at det arbeidet som fortsatt skal gjøres er enormt, og han oppfordrer andre til å arbeide som frivillig.