Scientology-sponsede charterfly bringer leger og åndelig hjelp til Haiti

Scientology Frivillige prester og medlemmer av andre hjelpeorganisasjoner på JFK Airport, som venter på å dra av sted til Haiti.
Flere tonn forsyninger som det er øyeblikkelig behov for...
...ble transportert med det første flyet.
Hjulpet av Homeland Security ankom flyet fra JFK Internasjonal Lufthavn søndag for å yte akutt hjelp i Haiti, i kjølvannet på jordskjelvet som traff øyen den 12. januar, og som ble målt til 7.0.

Et charterfly organisert av Scientology Kirken brakte 126 leger, sykepleiere, medisinsk nødhjelpsarbeidere og Scientology Frivillige prester til Port-au-Prince hvor gruppen ankom søndag. Assistert av Homeland Security forlot flyet JFK internasjonale lufthavn lørdag for å yte nødvendig førstehjelp i Haiti i kjølvannet av jordskjelvet på 7.0, som rammet øyen den 12. januar.

Innsatsen brakte leger og sykepleiere fra Sammenslutningen av Haitis leger i utlandet (Association des Medecins Haitiens a l'Etranger) medisinske nødhjelpsarbeidere fra New York City og New Jersey, under ledelse av Bedford-Stuyvesant Volunteer Ambulance Corps, og Scientology Frivillige prester fra New York, Tampa og andre steder.

Ved ankomsten til Port-au-Prince søndag ble gruppen eskortert til hovedkvartert for de ikke-statlige organisasjonene (NGO’er) og nødhjelpsorganisasjonen til en konferanse med andre nødhjelpsorganisasjoner for å koordinere innsatsen for å hjelpe de sterkt overbelastede legeteamene. De Frivillige prestene vil også gi åndelig førstehjelp til traumatiserte jordskjelvsofre og hjelpearbeidere.

Team av Scientology Frivillige prester fra hele USA, Mexico, Europa og andre steder fortsetter å ankomme og vil gi administrativ og organisatorisk støtte til legeteam, distribuere forsyninger og gi traume-nødhjelp og sorgrådgivning til ofrene og familiene deres.

«Vi var nødt til å rekke ut for å yte omfattende og meningsfull hjelp til ofrene for denne katastrofen,» sa Pat Harney, en talsmann for Scientology Frivillige prester, som står i spissen for teamet i Haiti. «Vi får en overveldende støtte fra scientologer og andre rundt om i verden, og vi er i gang med å få den høyst tiltrengte støtten ut til befolkningen i Port-au-Prince.»