Scientology Frivillige prester ble rost i Georgias senatsresolusjon 998

Scientology Frivillige prester ble anerkjent for deres katastrofeberedskap i Haiti ved Georgia senatsresolusjon 998, vedtatt den 8. februar 2010, hvor det sto:

«ETTERSOM de Frivillige prestenes uselviske bistand til nasjonen Haiti og de overlevende fra en av de mest katastrofale naturkatastrofene i den vestlige verdens historie står som et ekte eksempel på medfølende nestekjærlighet, og er verdig til anerkjennelse.

DERFOR SKAL DET VÆRE BESLUTTET AV SENATET at medlemmene av denne forsamlingen hedrer Scientology Frivillige prester for deres tradisjon og bakgrunn med å bistå andre og utviser deres største respekt og takk for de Frivillige prestenes uegennyttige service til befolkningen i Haiti.»