Intervju med leder for Scientology Frivillige presters Goodwill-turné i India – del II

Ms. Marion Whitta

Siden ankomsten til India i september 2005, har Scientology Frivillige presters Goodwill-turné i India gitt utdannelse til fagfolk innenfor mange områder. Turnéens leder, Marion Whitta, beskriver det arbeidet de har utført.

S: Hvor mange mennesker har du trent i teknologier utviklet av L. Ron Hubbard siden du ankom India?

M.W.: Vi har trent langt over 30 000. Det har vært enorm interesse for programmene våre.

S: Fortell oss om treningen av Maharashtra sivilforsvarsinstruktører etter Mumbai terrorangrepet. Hvordan skjedde det?

M.W.: Vi var i Mumbai med Goodwill-turnéen flere måneder før terrorangrepene den 26. november 2008, og vi skyndet oss tilbake og arbeidet med katastrofeberedskapsagenturer og legepersonale for å gjenopprette ro og orden og hjelpe ofrene. I samarbeid med dekanen for Sir JJ Hospital arbeidet vi på avdelingene med å yte logistisk støtte til legepersonalet som pleide ofrene.

Da de hørte om arbeidet vårt, ba kommandant-generalen for Maharashtra Sivilforsvar oss om å trene førti av sine undervisere, som i sin tur trente 15 000 sivilforsvarsarbeidere hvert år. Vi trente dem i Scientology-spesialistkurs i katastrofeberedskap, og som en følge av dette programmets suksess ba Gujarat hjemmevern og sivilforsvar oss om også å trene deres instruktører, hvilket vi har gjort.

Vi har også trent de 30 West Bengal sivilforsvarsstabsmedlemmene som trener alle nye medlemmer av korpset deres, samt medarbeidere ved de nasjonale katastrofeberedskapsstyrkene.

S: Har du også arbeidet med sykehusets personale?

M.W.: Ja. Et av de mest populære verktøyene for Frivillige prester er Scientology-assister – enkle prosedyrer som er utviklet av Scientology-grunnlegger L. Ron Hubbard, som behandler de følelsesmessige og åndelige faktorene i stress, traumer, sykdom og skade.

For helsepersonale gir disse teknikkene god mening. På sykehus over hele India har sykepleiere, lærere og sykehusansatte vært ivrige etter å innføre Scientology-assist-teknologi fordi de ser resultatene. Pasienter og familiene deres er roligere, mer utadvendte, mindre bekymret og mer selvsikre.

Også i Lucknow utdannet vi fakultetet for Vivekananda Poliklinikk i å gi Scientology-assister på begjæring av Swami Muktinathanda som sa: «Vi har forsøkt å forbedre sykehuset på forskjellige måter, men med Scientology-teknologier har vi fått i stand en vesentlig forbedring av sykepleiernes holdninger.» Som et resultat av det anmodet klinikkens administrator at vi trente alle sykehusets veiledere så de kunne innarbeide Scientology-assister i skolens sykepleierutdannelse.

I Calcutta trente vi også veiledere på større sykehus som BM Birla og CMRI (Calcutta Medical Research Institute) på Scientology-spesialistkurs i katastrofeberedskap.

Les del 1 her