Religiøs innflytelse i samfunnet
av L. Ron Hubbard
(fortsatt)

Hvis man går inn for å finne feil ved noe, viser det selvfølgelig også at man ønsker å gjøre noe med det, og at man ville gjøre det hvis man kunne. Hvis man ikke liker kriminaliteten, grusomheten, urettferdigheten og volden i dette samfunnet, kan man gjøre noe med det. Man kan bli en FRIVILLIG PREST og hjelpe til å sivilisere samfunnet, tilføre det samvittighet og vennlighet, kjærlighet og frihet fra pine, ved å skape tillit, anstendighet, ærlighet og toleranse i det.

Kort sagt, en frivillig prest oppfyller definisjonen av religion i denne stadig mer kyniske og håpløse verden.

La oss nok en gang se på definisjonen av religion.

«For å overleve bra, trenger et samfunn minst like mange frivillige prester som det har politifolk.»Med få ord kan religion defineres som en tro på åndelige vesener. Mer bredt kan religion defineres som et system av tro og praksiser som en gruppe mennesker bruker til å kjempe med de fundamentale problemene i menneskers liv med. Det å være religiøs innebærer to ting: Først en tro på at ondskap, smerte, forvirring og urettferdighet er fundamentale kjensgjerninger i tilværelsen; dernest et sett med praksiser og tilhørende helliggjort tro som uttrykker en overbevisning om at mennesket til sist kan frelses fra disse kjensgjerningene.

En frivillig prest er således en person som hjelper sine medmennesker på frivillig basis, ved å gjenopprette formål, sannhet og åndelige verdier i andres liv.

En frivillig prest lukker ikke øynene for smerten, ondskapen eller urettferdigheten i tilværelsen. Han er snarere utdannet til å ta seg av disse tingene og hjelpe andre med å oppnå lindring fra dem, så vel som en ny personlig styrke.

Hvordan oppnår en frivillig prest slike mirakler? I bunn og grunn bruker han teknologien i Scientology til å forandre tilstander til det bedre – for seg selv, sin familie, sine grupper, venner, forbindelser og for menneskeheten.

For å overleve bra, trenger et samfunn minst like mange frivillige prester som det har politifolk. Et samfunn får hva det konsentrerer seg om. Ved å konsentrere seg om åndelige verdier i stedet for kriminalitet, kan en ny dag fortsatt demre for Mennesket.