SCIENTOLOGYS FRIVILLIGE PRESTER
Global bevegelse rekker ut med hjelp til millioner når som helst og hvor som helst det finnes et behov

Uansett om de hjelper i sine egne lokalsamfunn eller i en helt annen del av verden, gir Scientologys frivillige prester uforbeholden hjelp i henhold til mottoet: «Det kan gjøres noe med det.» Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard satte i gang programmet midt på 1970-tallet etter å ha observert at kriminalitet og vold i samfunnet økte i takt med at religiøs innflytelse falt. L. Ron Hubbard beskrev en frivillig prest som «et menneske som av egen fri vilje hjelper sine medmennesker ved å gjenopprette formål, sannhet og åndelige verdier i andres liv». Han skaffet til veie verktøy og praktiske løsninger til å hjelpe andre, som nå er tilgjengelig for bruk av både scientologer og ikke-scientologer.

Programmet som finansieres av den internasjonale Scientology Kirken som en religiøs sosial tjeneste, utgjør i dag en av verdens største og mest synlige uavhengige internasjonale hjelpestyrkene. Hundretusener av scientologer og andre har blitt opplært personlig eller online i en lang rekke ferdigheter som benytter grunnelementer fra Scientology til å gi lindring fra fysisk, mental eller åndelig lidelse og forbedrer alle sider av livet. Dette omfatter kommunikasjon, studium, ekteskap, det å være foreldre, å takle stress, å lykkes i arbeidslivet, å oppnå mål og mange flere.

I tillegg danner et globalt nettverk av frivillige det permanente katastrofeberedskaps­teamet av frivillige prester. Dette mobiliseres ved natur­katastrofer eller de som er menneskeskapte og kommer til unnsetning der det er behov. Bevegelsen som ble full utviklet etter 11. september, har gått sammen med ledere i lokalsamfunn, offentlige representanter, hjelpeorganisasjoner og andre frivillige grupper, og har hjulpet på hundrevis av åsteder for katastrofer for å gi fysisk støtte og meningsfylt åndelig hjelp gjennom sin organisering, dyktighet og erfaring.

Teknologien de frivillige prestene anvender er tilgjengelig for bruk for alle, hvor som helst, til å hjelpe til med å overvinne vanskeligheter og forbedre tilstander for seg selv og andre. Enkeltpersoner med en hvilken som helst bakgrunn eller tro kan ta del i opplæringen for å bli frivillig prest, online eller gjennom en frivillig prest-turné på sitt hjemsted.

Håndbokeni Scientology gir et sammendrag av grunnelementer i Scientology som gjelder for livets fundamentale sider. De 19 kapitlene i boka er også utgitt som enkeltstående hefter, og gratiskurs i hvert av de 19 emnene ble tilgjengelig online i 2007. Med kurs som nå finnes på 17 språk, har mennesker fra alle verdens nasjoner meldt seg på.

Disse grunnelementene i Scientology tar for seg utfordringer i hverdagen, slik som problemer på arbeidsstedet eller vanskeligheter med forhold, og finnes nå i en film som ble utgitt i 2011, Håndboken i Scientology: Verktøy for livet, som nå er tilgjengelig online og på DVD. ■BRINGER HJELP TIL ALLE

Scientologys frivillige prester har arbeidet over hele verden for å hjelpe og styrke andre i katastrofesituasjoner og i hverdagslivet.

Haiti Frivillige prester har hjulpet 600 000 haitiere siden jordskjelvet i 2010.
Den russiske føderasjonen Den transsibirske Goodwill-turnéen over fire år, holdt 1100 seminarer i 16 byer.
Japan Etter jordskjelvet og tsunamien i 2011, hjalp VM-er 200 000 japanere og trente 1500.


VERKTØY FOR LIVET

Kontakt en frivillig prest for personlig hjelp, for å planlegge et seminar på stedet, for å se kapitler av filmen Verktøy for livet eller å melde deg på et online-kurs. I tillegg til trening online eller hos dere, kan hvem som helst med et ønske om å hjelpe andre, uavhengig av tro eller overbevisning, melde seg på i enhver Scientology Kirke for trening som frivillig prest.

GRATIS ONLINE-KURSSCIENTOLOGYS FRIVILLIGE PRESTER
Katastrofeberedskapsfond

Scientologys frivillige prester hare hjulpet i katastrofens stund ved over 260 større katastrofer. Gi ditt bidrag til katastrofeberedskapsfondet og hjelp oss med å fortsette å redde liv.å forte