Hvem er de

frivillige Scientologi-prestene?

Det frivillige prest-programmet ble startet for mer enn 30 år siden på oppfordring fra Scientologis Grunnlegger L. Ron Hubbard.

I det han merket seg en enorm nedgang i nivået av etikk og moral i samfunnet, og en påfølgende økning i stoffmisbruk og kriminalitet, skrev L. Ron Hubbard: «Hvis man ikke kan like dette samfunns kriminalitet, grusomhet, urettferdighet og vold, kan man gjøre noe vet det». Finn ut mer >>


Frivillige Scientologiprester

– GRATIS KURS ONLINE –

Scientologi tilbyr praktiske løsninger til å hjelpe deg med å forbedre forholdene i livet ditt, og livene til dem omkring deg. Alle de praktiske teknikkene som anvendes av frivillige hjelpere, er hentet fra kapitlene i Scientologi-håndboken. Sammenlagt gir disse kapitlene alle de verktøyene du trenger til å kunne konfrontere og løse stort sett enhver livssituasjon: Fra løsningen av ekteskapelige problemer til å redde en venn fra stoff og til å lede en virksomhet til største mulige suksess.Finn ut mer >>


NYHETER—FRIVILLIGE PRESTER I AKSJON

NASHVILLE, TENNESSEE, 26. mai 2010—I den første helgen i mai fløt Cumberland-elven over sine bredder og oversvømte Nashville. Hele kvarterer stod under vann og feriesteder, restauranter og hoteller ble oversvømt med vann og gjørme. Borgmester Karl Dean regner med at opprydningen vil koste 15 milliarder dollar og at hjelpearbeidet vil fortsette i flere måneder.Finn ut mer >>


Seminar forespørsel

Menneskene i samfunn ditt møter virkelige situasjoner i dagliglivet sitt – blant dem er analfabetisme, stoffmisbruk, ødelagte ekteskap og uærlighet. Uten løsninger på disse problemene, er samfunnsledernes arbeid mindre effektivt enn det kunne være og burde være. Men det finnes løsninger, virkelige løsninger som virker, og de er umiddelbart tilgjengelige fra Scientologis frivillige prester.

Finn ut mer »


Religiøs innflytelse på samfunnet av L. Ron Hubbard

I 1973 utførte grunnleggeren av Dianetikk og Scientologi, L. Ron Hubbard et sosiologisk forskningsprosjekt i New York og han fant et samfunn som på dramatisk vis hadde blitt verre enn den byen han husket fra tidligere. Ut fra denne undersøkelsen forutsa han nøyaktig hvor samfunnet var på vei: utbredt umoral, vold som sport og til slutt politikk gjennom terrorisme.

Folk trengte hjelp til å bli i stand til å leve et ordentlig liv og skape en fremtid. For å imøtekomme dette behovet skisserte L. Ron Hubbard planene for en grasrotbevegelse som igjen ville innprente disse verdiene i samfunnet og dermed stoppe tilbakegangen: Frivillige prester-programmet.

Finn ut mer »