GOODWILL-TURNÉ
Bringer Studieteknologi og katastrofehjelp til hele India

Frivillige presters Goodwill-turné – som for øyeblikket består av 10 turneer som reiser gjennom 7 kontinenter – når ut med de praktiske verktøyene fra de 19 kapitlene i Håndboken i Scientology, og oppdager hva hvert lokalsamfunn oppfatter som sitt mest presserende problem.

Det å gi utdannelse på høyt nivå til den indiske nasjonen, er noe som haster. En tredjedel av befolkingen på 1,2 milliarder lever under fattigdomsgrensen og 25 % kan ikke lese. Bare 15 % av indiske elever går på videregående skole og bare 7 % tar avgangseksamen. Til dette kan man legge flere tusen etniske grupper, kaster og stammer, 211 klart atskilte språk og mer enn 1600 dialekter, og utfordringene innen utdannelse er skremmende.

Siden 2005 har den indiske Goodwill-turnéen til de frivillige prestene brakt Studieteknologi til skoler og universiteter i India, noe som signaliserer en lysere fremtid for utdannelse i dette landet.

Frivillige presters Goodwill-turné – som for øyeblikket består av 10 turneer som reiser gjennom 7 kontinenter – når ut med de praktiske verktøyene fra de 19 kapitlene i Håndboken i Scientology, og oppdager hva hvert lokalsamfunn oppfatter som sitt mest presserende problem.

Stiftelsen til Times of India var vert for et seminar i Studieteknologi der de ledende pedagogene i Delhi var til stede. Times of India, verdens største engelsksspråklige avis med et daglig opplag på 3 millioner, dekket seminaret og skrev om Studieteknologi og andre sider av teknologien til de frivillige prestene i sin «Sinn, kropp, ånd»-spalte i fire utgaver i løpet av en måned.

Lederen for Staff Academic College ved Lucknow-universitetet, et av de største universitetene i landet, bad om et seminar om Studieteknologi for sine professorer. Etterspørselen økte, og snart var 1000 akademikere i Lucknow utdannet i Studieteknologi.

Frivillige prester fra hele verden har hjulpet til med redningsoperasjoner, assistert medisinsk personell og hjulpet på et stort antall måter ved hundrevis av katastrofer, inkludert på Haiti og i hele Asia.

En pedagog og menneskevenn i Kolkata lærte Studieteknologi, og presenterte den på sitt institutt for engelsk språk. Han var så vert for et stort seminar avhold av Goodwill-turnéen i en større sal i byen. Med studenter opplært til å levere Studieteknologien, etablerte han den første gruppen av frivillige hjelpere i landet og gikk videre til å åpne en rekke gratis Scientology skoler for fattige barn.

Goodwill-turneen har også skaffet til veie katastroferesponstrening for de hyppige natur- og menneskeskapte katastrofene i landet, for instruktører fra sivilforsvarsdepartementet, politi- og militærenheter på delstats- og nasjonalt nivå og National Disaster Response Force – en eliteenhet i de indiske grensesikkerhetsstyrkene. Goodwill-turneen underviste ikke bare i katastroferespons, men gjennomførte det også i Mumbai.

Etter terroristangrep i Mumbai i 2008, tok Goodwill-turneen katastroferesponstreningen i bruk, og gav en måned med logistikkstøtte til den medisinske staben på sykehuset og lærte opp sykepleiere og familier i Scientology assister for å lindre sjokk og traumer for å øke tempoet på helbredelsen av de skadde.

Dette resulterte i anmodninger om mer trening som frivillige prester, og Goodwill-turneen begynte snart å levere kommunikasjonskurset til instruktørene til 40 000 sivilforsvarsarbeidere og katastroferesponsteknologi til styrker fra brannvesenet på delstats og nasjonalt nivå fra alle Indias 28 stater. Dette skjedde ved en nasjonal konferanse.

Goodwill-turneen i India har levert foredrag og seminarer til mer enn 60 000 enkeltpersoner om Studieteknologi, kommunikasjon, katastroferespons og annen teknologi for frivillige prester. De har dannet mer enn 200 grupper som skal fortsette å trene andre som i sin tur vil trene enda flere.

TEKNOLOGIEN DE FRIVILLIGE PRESTENE ANVENDER ER TILGJENGELIG FOR BRUK FOR ALLE, HVOR SOM HELST, TIL Å HJELPE TIL MED Å OVERVINNE VANSKELIGHETER OG FORBEDRE TILSTANDER FOR SEG SELV OG ANDRE.

Trening online
lar en se kapitlene i Verktøy for livet-filmen og melde seg på et av eller alle de 19 gratiskursene online, som hvert av dem tar for seg vanlige problemer.


VERKTØY FOR LIVET

Kontakt en frivillig prest for personlig hjelp, for å planlegge et seminar på stedet, for å se kapitler av filmen Verktøy for livet eller å melde deg på et online-kurs. I tillegg til trening online eller hos dere, kan hvem som helst med et ønske om å hjelpe andre, uavhengig av tro eller overbevisning, melde seg på i enhver Scientology Kirke for trening som frivillig prest.

GRATIS ONLINE-KURSSCIENTOLOGYS FRIVILLIGE PRESTER
Katastrofeberedskapsfond

Scientologys frivillige prester hare hjulpet i katastrofens stund ved over 260 større katastrofer. Gi ditt bidrag til katastrofeberedskapsfondet og hjelp oss med å fortsette å redde liv.å forte