Scientologi-støttet skip bringer mer enn 100 tonn med forsyninger til Haiti som nødhjelp

Scientologi-sponset skip ankommer i Haiti med mer enn 100 tonn gods til hjelpearbeidet.
En «livbåt til Haiti» støttet av Scientologi ankom i Port-au-Prince den 8. april med mer enn 100 tonn med sterkt nødvendige forsyninger, inkludert medisin, medisinsk utstyr, en ambulanse, mat, komfyrer og telt.

I de første ukene etter jordskjelvet sponset Scientologikirken fem charterfly som brakte mer enn 440 leger, sykepleiere og ambulansepersonale, samt 280 Frivillige Scientologi-prester til øyen, og disse hjalp gjennom deres samlede innsats i de første to og en halv månedene, mer enn 200 000 mennesker.

Frivillige Scientologi-prester er i Haiti for å utføre det lange trekket, ikke bare for å gi katastrofehjelp, men de arbeider også sammen med lokale myndigheter, borgergrupper og lokale ledere som er fast bestemt på å forbedre alle haitianeres livskvalitet.

Frivillige Scientologi-prester arbeider i leire for internt fordrevne hvor de leverer mat, vann og andre forsyninger, trener folk i Scientologi-assistteknikker utviklet av Scientologis grunnlegger L. Ron Hubbard, som hjelper den enkelte med å overvinne de følelsesmessige og åndelige aspektene av traumer og stress.

De Frivillige prestene etablerer også en base i Pétionville for å tilby gratis trening til enkeltpersoner og grupper, inkludert lærere, elever, grupper av nødhjelpsarbeidere og offentlige instanser. Denne treningen omhandler de grunnleggende sosiale problemene og ferdighetene for å skape varige forbedringer. Seminarene og kursene omfatter emner som kommunikasjonsevner, det grunnleggende i å organisere og studieteknologi. Hittil har de gitt seminarer og holdt undervisningstimer til over 8000 lokale.

For ytterligere informasjon besøk Frivillige Scientologi-prester Haiti Response Team på blog.volunteerministers.org.