LAVA OG ASKE KAN IKKE STOPPE HJELPEN FRA FRIVILLIGE PRESTER

Scientologys Frivillige prester leverer assister til guttespeidere og utrykningspersonell etter at vulkanen Fuego i Guatemala krevde 110 liv.

Scientologys frivillige prester var til stede for å skaffe til veie både åndelig og materiell hjelp da vulkanen Fuego i Guatemala krevde 110 liv.

Volcán de Fuego (Vulkan av ild) i Guatemala er en av Sentral-Amerikas mest aktive vulkaner, men dens utbrudd den 3. juni 2018 viste seg å være dens mest dødelige og drepte minst 110 mennesker. De fleste av dem bodde i landsbyer på vulkanens skråninger. Det var ikke lavaen som var dødelig, men en foss av «pyroklastisk strøm», en masse av aske og lavapartikler man ikke kan løpe vekk fra, som når hastigheter opptil 700 km i timen og er sviende varm. Denne samme typen strøm ødela den romerske byen Pompeii.

I tillegg til to etterfølgende utbrudd, gjorde rødglødende lava som fremdeles blokkerte veiene, anstrengelsene til redningsarbeidere enda hardere. Med over 3500 nå evakuert ble det satt opp leskur mens familier lette etter savnede og døde. Innen en dag etter det første utbruddet, var Guatemalas Scientologys frivillige prester på bakken, og ble snart tilsluttet av et team av VM-er fra Mexico og Costa Rica, så vel som Los Topos (Muldvarpene) – spesialister i slike redningsoperasjoner.

VM-ene forsynte først grunnleggende behov, fra toalettsaker for dem som hadde mistet sine hjem, til nye støvler til brannmenn, siden støvlene deres var dekket med så tykke lag av aske og søle at de var ubrukelige. De gav Scientology assister for å lindre mentalt stress. Deretter, for å sørge for at lokalbefolkningen var bedre forberedt på enhver fremtidig krise av den typen, gav VM-teamet treningsseminarer fra Scientology håndbokens 19 kapitler. De trente ordføreren i San Juan Alotenango og hans personlige stab på kurset Grunnleggende organisering. Etter kurset utarbeidet byens stab en ny organiseringstavle, der de la til en seksjon om hvordan forhindre og håndtere katastrofer.

Ordføreren uttrykte sin takknemlighet for VM-enes omsorg: «Dere ankom ved begynnelsen av katastrofen», sa han, «dere har trent oss på organiseringstavlen og det har blitt en avgjørende handling for oss fordi vi var i forvirring. Ved å bruke organiseringstavlen kan vi oppnå mer siden vi nå vet hva man skal gjøre og hvem som gjør hva.»

VM-ene slo seg også sammen med hæren for å bygge midlertidige hjem til dem som bodde i leskurene. De leverte trening til universitetet, sykepleiestudenter og guttespeidere som hadde hjulpet i hjelpearbeidet.

Innen to måneder etter det første utbruddet gav VM-ene direkte hjelp til over 13 400 og trente 639 i teknologien til å hjelpe seg selv og andre.Ingen steder er for langt unna eller for glemt for katastrofehjelp. Slutt deg til oss i nødens stund

GÅR TIL HANDLING
Slutt deg til oss i nødens stund

De frivillige prestene er kjent verden over for å være en av de første private nødhjelpsstyrker til å ankomme på katastrofesteder og de siste som forlater stedet. For å gjøre det kreves det et nettverk av trente og parate frivillige prester som kan reagere i nødssituasjoner.

Hvis du har lyst til å bli en del av dette nettverket, gjør de gratis Scientologys frivillige prester online-kursene på www.frivilligeprester.org, spesielt kursene om Assister for sykdommer og skader, Løsninger for et farlig miljø og Kommunikasjon.

Disse kursene vil gi deg den grunnleggende teknologien du behøver for å komme i gang øyeblikkelig hvis katastrofen rammer. Selv hvis du ikke har erfaring med katastrofehjelp vil du bli ytterligere trent på stedet og bli enda mer fortrolig med å hjelpe andre. La oss få vite at du vil bli med i vår katastrofehjelpstyrke ved å kontakte oss. Se scientology.tv/Binod-Sharma, som et eksempel på katastrofehjelp i handling.HJELP MED Å REDDE LIV

Frivillige prester over hele kloden er tilgjengelige døgnet rundt for å komme til unnsetning ved enhver katastrofe. Ditt bidrag vil finansiere reiser for frivillige så vel som mat, vann, telt og medisinske forsyninger for katastrofeofrene.