FORTSETTER HJELPEARBEIDET I ROCKPORT I TEXAS

Ledende frivillig prest i Scientology, Joava Good taler ved en velkomstseremoni for en Utah-konvoi som reiste tre dager med byggematerialer til Rockport i Texas.

Frivillige prester gir kontinuerlig hjelp til landsbyer og byer som ble revet i stykker etter orkanen Harvey.

Trailere på nedbrutte trær. Telefonstolper nede over flere kilometer. Oversvømte veier. Ingen strøm – stedet er mørkt», rapporterte den erfarne frivillige presten Joava Good da de kom frem til Rockport i Texas. Byen hadde blitt jevnet med jorden av orkanen Harvey i august 2017, da den traff land direkte over byen i kategori 4.

I dagene etter at Harvey traff land slo Good seg sammen med over 480 frivillige prester som møttes i Scientology Kirken i Austin i Texas der de etablerte et provisorisk hovedkvarter for orkankatastrofehjelp for å begynne å gi Harvey-ofrene umiddelbar lindring. Disse frivillige fylte kjøretøyer med katastrofehjelp-forsyninger og dro deretter ut til Rockport, Houston, Corpus Christi og andre byer og tettsteder i Texas som hadde blitt revet i stykker i Harveys bane. I løpet av et par timer etter ankomsten arbeidet de frivillige prestene sammen med andre nødhjelpsarbeidere for å hjelpe med å reparere ødelagte hjem.

Mens de frivillige prestene fortsatte sin katastrofehjelp i ukene etter orkanen Harvey, fortsatte bilder av oversvømmelsene i Houston å dominere nyhetene, og Texas’ guvernør Greg Abbott bad folk om å «ikke glemme Rockport». I Rockport og resten av Aransas fylke der Harvey traff land, var fortsatt hele 80 prosent av hjemmene skadet eller ødelagt.

I respons organiserte VM Joava Good, som også fungerer som kommunikasjonleder for nasjonale frivillige organisasjoner aktive i katastrofe (VOAD), at over 1 million dollar innsamlet av KSL TV, basert i Salt Lake City i Utah, og et forbund av religiøse grupper og veldedige organisasjoner, kunne brukes til å forsyne byggematerialer til Rockport og omkringliggende områder rammet av Harvey.

Kort tid etter kjørte en «Det kan gjøres noe med det»-konvoi med åtte store trailere og en politi- og brannbil-eskorte tre dager og netter fra Utah til Aransas County lufthavn. Her leverte frivillige prester over 200 tonn bygningsforsyninger til byen Rockport, som fortsatt hadde tvingende behov for materialer til å gjenoppbygge byens infrastruktur.

Frivillige prester-konvoien ble ønsket velkommen av kongressmedlem Blake Farenthold, Rockports ordfører Charles «C.J.» Voks, Fultons ordfører Jimmy Kendrick og Aransas fylkes dommer C.H. «Burt» Mills jr. i en kort seremoni der de takket sjåførene, folket i Utah og Scientologys frivillige prester for å hjelpe folk i fylket med å komme seg – og for sin kontinuerlige innsats for å bidra til å gjenoppbygge Rockport.En frivillig prest i Ecuador gir en Touch Assist til en kvinne etter et jordskjelv.

GÅR TIL HANDLING
Ringer alle frivillige prester!

Naboen din kunne kanskje ringe Scientologys frivillige presters direktelinje akkurat nå for å be om hjelp – med et ødelagt ekteskap, et barn på narkotika, en nylig ulykke eller med en bedrift som sliter. Med mindre du er registrert med direktelinjen som VM, vil vi ikke kunne forbinde deg til å hjelpe.

Direktelinjen tar imot oppringninger hver dag, og overaltfra, fra folk som ber om en VM i området deres, det være seg for individuell hjelp med en personlig situasjon, en forespørsel om et seminar på stedet om et grunnleggende Scientology verktøy som for eksempel Studieteknologi, eller en presserende anmodning om krisehjelp etter en naturkatastrofe.

Hvis du er en VM eller ønsker å bli en og vil hjelpe, vennligst kontakt direktelinjen og la oss få vite ditt navn, sted, kontaktinformasjon, VM-opplæringsnivå og hvilke VM-aktiviteter du er tilgjengelig for.GI ET BIDRAG

Frivillige prester over hele kloden er tilgjengelige døgnet rundt for å komme til unnsetning ved enhver katastrofe. Ditt bidrag vil finansiere reiser for frivillige så vel som mat, vann, telt og medisinske forsyninger for katastrofeofrene.