FORENES FOR Å HJELPE I KJØLVANNET AV EN KATASTROFE I DALLAS

VM-er rydder opp murbrokker og redde eiendeler i nærheten av noen av de over 1200 hjem som ble ødelagt av tornadoer.

Frivillige prester og andre slår seg sammen for nødhjelp ved den verste katastrofen som har rammet Dallas og omegn på et halvt århundre.

Dagen etter jul raste ni tornadoer gjennom Texas-byene Garland og Rowlett.

De blåste biler av broer, skadet eller ødela over 1200 hjem og drepte mer enn ti personer i den verste katastrofen som har rammet Dallas og omegn på over 50 år. På skalaen som brukes til å måle intensiteten av tornadoer var disse de nest alvorligste mennesket kjenner til.

Innen kort tid kom ni Dallas-VM-er sammen for å bli med på nødhjelpsarbeidet og meldte seg på i katastrofesenteret for aktive frivillige organisasjoner.Der ble de tildelt et av de verst rammede områdene i byen Garland.

Snart etter møtte VM-ene pastor Jose Ortega fra National Association of Christian Churches (NACC)’ nødhjelpstjeneste,som har 20 års erfaring i katastrofehjelp.

Pastor Ortega og VM-ene ble umiddelbare partnere i nødhjelpen og satte opp et stort VM-telt nær veien utenfor Garlands Central Park Church of God, hvorfra de koordinerte frivillige, bidrag, donasjoner og distribusjoner.

Pastor Ortega og VM-ene etablerte deretter et leveringspunkt ved First Christian Church i Rowlett, strategisk plassert ved krysset av to hovedveier mellom kraftig skadede nabolag. Der slo de opp enda et VM-telt som stod opp av ruinene i skinnende gult og signaliserte til alle i området at dette var stedet de kunne komme til for å få hjelp. Pastor Ortega og VM-teamet arrangerte til og med at nonprofit-organisasjonen Beckley Dream Center i West Virginia kjørte en lastebil med mat cirka 1770 km for å bistå i hjelpearbeidet.

«Fra tidlig om morgenen til godt etter mørkets frembrudd i den bitre kulden var dere konstant tilgjengelige og fullstendig villige til å hjelpe med uansett hva som måtte gjøres.»

Hundrevis av innbyggere stimlet til VM-teltet for mat, forsyninger, presenninger, verktøy og beholdere, så vel som informasjon og koordinering for å dempe forvirringen i kjølvannet av katastrofen. Donasjoner kom dit i en stadig strøm og de ble omgående distribuert til familier i det berørte området.

VM-ene fikk snart selskap av andre nonprofit organisasjoner, deriblant en kjæledyrrednings-gruppe som forsynte dyremat, så vel som informasjon om hvor familier kunne ha kattene og hundene sine mens de flyttet fordi mange hoteller hvor overlevende bodde forbød kjæledyr.

Ved First Christian Church i Rowlett fortsatte VM-team å bistå i mottak og distribusjon av billass av donasjoner. De organiserte mat, klær, vann og forsyninger for å få nødvendigheter ut til familier så raskt som mulig. Mens nødhjelp gikk over til den langsiktige gjenreisningsfasen ble VM-ene igjen og tok på seg oppgaver som ellers ikke ville blitt tatt hånd om siden andre organisasjoner pakket sammen og dro.

VM-ene organiserte frivillige og arbeidet sammen med dem for å fjerne murbrokker, rense opp i nabolag, redde eiendeler og gjenoppbygge hjem.

«Deres personlige engasjement og utrettelige bistand er eksemplarisk», skrev Anthony Massey fra Central Park Church of God i sitt brev som anerkjenner de frivillige prestene for arbeidet deres. «Fra tidlig om morgenen til godt etter mørkets frembrudd i den bitre kulden var dere konstant tilgjengelige og fullstendig villige til å hjelpe med uansett hva som måtte gjøres.»

Alt i alt, hjalp VM-enes nødhjelpsinnsats 2470 mennesker direkte i hjertet av katastrofen, og markerte begynnelsen på flere nye partnerskap som lovet større hjelp til tusenvis i fremtiden.VI TRENGER DIN HJELP

Frivillige prester er tilgjengelige døgnet rundt for å hjelpe når det skjer katastrofer. Bidrag går til å dekke reiseutgifter så vel som grunnleggende ressurser for katastrofeofre, som mat, vann, telt og medisiner. Siden mange VM-er også er trent i enestående organisatoriske metoder, hjelper de andre hjelpearbeidere slik at operasjoner gjør fremskritt så effektivt som mulig i en kaotisk atmosfære.