Scientologys frivillige prester i Haiti:
Over 284 000 mennesker hjulpet

Siden jordskjelvet traff Haiti, den 12. januar 2010, har det ankommet over 300 Frivillige prester fra 22 land, for å yte hjelp og de har selv trent tusenvis av haitianere som Frivillige prester.
Trener andre i å hjelpe.
Legehjelp.
Utdeling av mat og vann.
Gjenoppbygningsarbeid på et sykehus i Port-au-Prince.
Frivillige prester arrangerer levering av forsyninger og andre hjelpemidler, inkludert «Lifeboat for Haiti» som transporterte over 100 tonn forsyninger fra USA til Haiti.
Scientology Frivillige prestenes «Lifeboat for Haiti».
Oppryddingsaktiviteter under den korte regntiden, april 2010.
Omsorg for foreldreløse barn.

Den første uken etter jordskjelvet i Haiti mobiliserte, samt sørget Scientology Kirkens Frivillige prester for trygg transport av over 360 profesjonelle innenfor nødhjelps- og helsesområdet, samt Frivillige prester til Haiti. Det ble samlet inn donasjoner i form av mat og medisin, og forsyningene ble transportert til Haiti og ble utdelt i samarbeid med De Forente Nasjoner. Innen ti dager arbeidet det over 100 Frivillige prester i Haiti.

Ved utgangen av den andre uken etter katastrofen traff Haiti, hadde de etablert seg stabilt som hjelpepersonale på General Hospital i Port-au-Prince, the University of Miami felthospital og på de mange interimistiske sykehusene rundt i byen. En av de Frivillige prestene hjalp en haitiansk hjelpeorganisasjon med å gjenoppbygge et barnehjem som samlet inn og matet omkring 100 foreldreløse barn.

Andre Frivillige prester inngikk samarbeide med militær-enheter eller enheter fra hjelpeorganisasjoner og de organiserer utdeling av mat, samt medisinske forsyninger til den vestlige delen av Haiti. Siden da har Scientologys frivillige prester utvidet sin organisatoriske støtte til flyktningerleirer utenfor Port-au-Prince, inkludert Jacmel i det sørlige Haiti.

Siden februar 2010 har enheter av de Frivillige prestene i Haiti opprettet åtte stasjoner rundt omkring i Haiti.

Scientologys frivillige prester hjelper de skadde og trengende haitianerne fra morgen til kveld med å håndtere skadene og tapene deres, og dette gav dem håp. De hjalp leger på operasjonsstuer, hjalp til ved fødsler, organiserte medisinske forsyninger og transport av dem, samt pass og utdeling av mat til pasienter.

I løpet av de siste månedene har de Frivillige prestene hjulpet med gjenoppbyggingen av klinikker, skoler og barnehjem. De har også arbeidet på å forbedre de sanitære forholdene, nødvendige bygningsfasilitetene i flyktningerleirer, mens de har trent mange lokale innbyggere i de Frivillige prestenes teknikker.

Resumé (Oppdatert: 8. mai 2010)

Siden katastrofen traff Haiti den 12. januar 2010, har over 300 Scientologys frivillige prester fra 22 land vært aktive og:

  • de har hjulpet over 284 000 mennesker, inkludert tusener av foreldreløse barn med husly, mat, grunnleggende medisinsk og annen behandling
  • de har arrangert og utdelt over 120 000 kilo matvarer, medisin og andre forsyninger, inkludert en lastbil og en komplett utstyrt ambulanse
  • de har arrangert de økonomiske midlene til transport av over 360 leger, redningsmannskap, ingeniører og sanitetseksperter ved charterflygninger fra New York, Los Angeles og Miami
  • de har bygget og bemannet ti Frivillige prest-leirer for å være tettere på steder hvor det er nødvendig å hjelpe
  • de har trent over 280 teams av haitiske Frivillige prester

Overblikk

Frivillige prester er et program fra Scientology Kirken som gir katastrofe- og nødhjelp. Det ble dannet for mer enn 30 år siden av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, og programmet har blitt utvidet til over 200 000 Frivillige prester verden over som har hjulpet ved over 185 av de verste katastrofeområdene, inkludert Ground Zero etter 11. september, tsunamien i Sørøst-Asia, orkanen Katrina og Haitis jordskjelv.

Frivillige prester har trent og inngått partnerskap med over 500 forskjellige grupper, organisasjoner og agenturer, inkludert Røde Kors, FEMA, Nasjonalgarden, politi og brannvesen og er aktive medlemmer av NVOAD (National Voluntary Organizations Active in Disaster). De Frivillige prestenes motto er: «Det kan gjøres noe med det.»

I 2001 hjalp over 800 Frivillige prester etter World Trade Center-katastrofen, og de leverte åndelig og praktisk støtte til nødhjelpsarbeiderne i mange uker. De har også vært en integrert del av rednings- og bergningsinnsatsene ved orkaner, oversvømmelser, jordskjelv og brann.

Over 500 Frivillige prester fra elleve land hjalp til med nødhjelpsarbeid i Sørøst-Asia, India og Sri Lanka i 2004 etter tsunamien. Det ble skrevet om arbeidet deres i internasjonale medier, inkludert CNN, The Economist Washington Post og Wall Street Journal.

Scientologys frivillige presters arbeid har blitt anerkjent av politikere, politi, militær, andre nødhjelpsorganisasjoner og sivile myndigheter. En ordfører i Louisiana, hvis by var blitt rammet av orkanene Katrina og Rita i 2005 sa: «Jeg ble utrolig glad da over 900 av Kirkens Frivillige prester ankom byen min fra hele verden, og ble en viktig drivkraft for å bringe fysisk og åndelig hjelp til de trengende.»

Scientologys frivillige prester er organisert i Scientology Kirkenes katastroferesponsteam. Disse teamene, iført sine berømte gule t-skjorter, ankommer et område kort tid etter de første nødhjelpsarbeiderne. De møter de lokale lederne for nødhjelpen, samt politimyndighetene for å koordinere handlingene sine og gi enhver øyeblikkelig nødhjelp som trengs, som å organisere et forvirret område, dele ut mat og vann, bemanning av utdelingsposter og tilbyr Frivillige presters assistanse på de forskjellige prosjektene. De begynner å levere «assister» (en handling som hjelper en person med å konfrontere fysiske vanskeligheter og avhjelpe nåtidig ubehag, smerte eller traume) så raskt som mulig til de overlevende, det første nødhjelpspersonalet på stedet, samt pleiepersonale som trengs.

Den første uken etter jordskjelvet i Haiti mobiliserte, samt sørget Scientology Kirkens Frivillige prester for trygg transport av over 350 profesjonelle innenfor nødhjelps- og helsesområdet, samt Frivillige prester til Haiti. Det ble samlet inn donasjoner i form av mat og medisin, og forsyningene ble transportert til Haiti og utdelt i samarbeide med De forente nasjoner. Innen ti dager arbeidet det over 100 Frivillige prester i Haiti.

Ved slutten av den andre uken etter katastrofen traff Haiti, hadde de etablert seg stabilt som hjelpepersonale på General Hospital i Port-au-Prince, the University of Miami feltsykehus og på de mange provisoriske sykehusene rundt omkring i byen. En av de Frivillige prestene hjalp en haitiansk hjelpeorganisasjon med å gjenoppbygge et barnehjem som samlet inn og matet omkring 100 foreldreløse barn.

Andre Frivillige prester inngikk samarbeid med militær-enheter eller enheter fra hjelpeorganisasjoner, og de organiserer utdeling av mat, samt medisinske forsyninger til den vestlige delen av Haiti. Siden da har Scientologys frivillige prester utvidet deres organisatoriske støtte til flyktningerleirer utenfor Port-au-Prince, inkludert Jacmel i det sørlige Haiti.

Siden februar 2010 har enheter av de Frivillige prestene i Haiti opprettet åtte stasjoner rundt omkring i Haiti. En annen leir ble opprettet i Den Dominikanske Republikk for å arrangere logistikker til forsyningene av mat og andre nødvendigheter som skal hentes inn til Haiti.

Scientologys frivillige prester hjelper de skadde og trengende haitianerne fra morgen til kveld med å håndtere skadene og tapene deres, og dette gav dem håp. De hjalp leger på operasjonsstuer, hjalp til ved fødsler, organiserte medisinske forsyninger og transport av dem, samt pass og utdeling av mat til pasienter. I løpet av den fjerde måneden etter selve jordskjelvet hjalp trente Frivillige prester med den fysiske gjenopbyggingen av landet; de bygde husly, gjenoppbygde kloakk- og vannsystemer og trente lokalbefolkningen.